• Zoekresultaat: sociale-wetenschappen

Zoekresultaat: sociale-wetenschappen


Algemene Sociale Wetenschappen - ecahe eu

QANU /Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht 5 Rapport over de bacheloropleiding Algemene Sociale Wetenschappen en de masteropleiding Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht Dit rapport volgt het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO.Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Moodle (moodle.rcsw.nl) bevat alle cursusinformatie en veel cursusmateriaal, maar ook specifieke opleidingsinformatie, opleidingseisen, roosters, de praktijkopleiding en handleidingen. Voor Moodle ontvangen deelnemers een wachtwoord. Iedereen die toegang heeft tot hetSociale Wetenschappen - eduweb eur nl

De opleiding Pedagogische Wetenschappen 7 Hoofdstuk 1 De opleiding Pedagogische Wetenschappen Het profiel van de studie pedagogische wetenschappen Pedagogische wetenschappen houden zich bezig met opvoeding en onderwijs, en de bijbehorende problemen. De belangrijke vraag waar je je mee bezig houdt tijdens de opleiding isSociale Wetenschappen - psyweb eur nl

Onderwijs- en Examen Regeling (O.E.R.) Masteropleiding Psychologie 7 Lid 2b: Professioneel gedrag Klinische (kinder- en Jeugd) practica Gedurende de practica 4.1, 4.2, en 4.3 van de afstudeerrichting Klinische Psychologie enFaculteit der Sociale Wetenschappen - VU

DSW ("Disciplineorgaan Sociale Wetenschappen") a strong urige was expressed to draw up specific guidelines for the review of human related research in the Social and Behavioural Sciences. These guidelines should be in accordance with national, European and international rules, with the aim ofAanwinstenlijst Sociale wetenschappen - itswww uvt nl

Aanwinstenlijst Sociale wetenschappen 2019 juli Deze aanwinstenlijst geeft een overzicht van nieuwe titels. Het is mogelijk om via e-mail geattendeerd te worden telkens wanneer er een nieuwe aanwinstenlijst verschijnt.Eindwerk in de Agogische wetenschappen, Sociale agogiek

Bovendien is de definitie die hanteerbaar is voor de hulpverlening anders dan die voor justitie. Waar in de welzijnssector een meer subjectieve definitie kan gelden, is in de juridische sector de bewijsbaarheid belangrijk; hier geldt de toepassing van de strafwet. We hebben ervoor gekozen om twee definities van geweld in dit onderzoek te gebruiken.FACULTEIT ECONOMISCHE, SOCIALE EN POLITIEKE WETENSCHAPPEN

kwalitatieve studie onderzoekt via interviews attitude(n) en perceptie(s) bij mediagebruikers ten ... communicatiewetenschappen binnen het profiel media, strategische communicatie en marketing.FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN VAKGROEP

FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN VAKGROEP STUDIE VAN DE DERDE WERELD Academiejaar 2006-2007 The contemporary socio-cultural barriers in HIV/AIDS prevention in South Africa and strategies to break through these barriers in order to make HIV/AIDS prevention effective. Case study: HIV/AIDS prevention programme of the local organisationUniversiteit Antwerpen Faculteit Sociale Wetenschappen

Universiteit Antwerpen Faculteit Sociale Wetenschappen Academiejaar 2016 - 2017 MASTERPROEF VLAAMSE POP-EN ROCKMUZIKANTEN ALS CREATIEVE ONDERNEMERS Ilse Van Steenlandt Master in de Communicatiewetenschappen – afstudeerrichting MediastudiesUniversiteit Utrecht Faculteit Sociale Wetenschappen

Universiteit Utrecht Masterscriptie M. Frentrop Faculteit Sociale Wetenschappen Eén ding tegelijk? Juli 2013 9 leerlingen binnen het VSO ondanks hun multipele problematiek een stabieler netwerk hebben van sociale steun dan leerlingen op het OPDC, die door negatieve transities meerdere malen van sociale context verwisselen.Student sociale en militaire wetenschappen - Defensie

Militaire School, faculteit sociale en militaire wetenschappen (vijf jaar). - Geïntegreerd in de periode KMS, start je de militaire basisopleiding (tijdens winter- en zomerkampperiodes), die bestaat uit de module “Team” (5 weken) gevolgd door deAlgemene Sociale Wetenschappen Culturele Antropologie

antropologie en sociologie (hierna te noemen Culturele antropologie)ontwikkelings , Onderwijswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Psychologie en Sociologie (hierna te noemen: de opleidingdan wel de opleidingen ) van de Universiteit Utrecht en op alle studentenVakconsulent Algemeen Sociale Wetenschappen (parttime)

Vakconsulent Algemeen Sociale Wetenschappen (parttime) Wat houdt het werk in? Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen. Wat zijn de verantwoordelijkheden? • Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten.Universiteit Utrecht Faculteit Sociale Wetenschappen

Universiteit Utrecht Faculteit Sociale Wetenschappen Online Sociale Netwerken & Sociaal Kapitaal Chris Bennink, 3488861 Raoul Wanrooij, 3478378 Bachelorscriptie Academiejaar 2011-2012 . 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pp. 2-4 1.1. Introductie en vraagstelling p. 2 1.2. Relevantie van het onderzoek p.Politieke en sociale wetenschappen Aanwinsten van Anet

Politieke en sociale wetenschappen. Aanwinsten van Anet — Periode 2012/03 Politieke en sociale filosofie Naaktheden / Giorgio Agamben. — Amsterdam : Sjibbolet,Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg

Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen, hierna te noemen: de opleidingen. De opleidingen worden verzorgd binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg, hierna te noemen: de faculteit. De instroom in de bacheloropleiding VTW is per 1 september 2009 beëindigd. DezeNieuwsbrief Sectie voor Sociale Wetenschappen van de Vrije

Nieuwsbrief Sectie voor Sociale Wetenschappen van de Vrije Hogeschool voor geesteswetenschappen van de Antroposofische Vereniging in Nederland 2017/01 . 1 . Coördinatorgroep: Hans Cornet, Wim van Gorcum,Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - La Sécurité Sociale

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA)SOCIOLOGIE VAN SOCIALE ONGELIJKHEID EN SOCIALE STRATIFICATIE

wij vandaag onder sociale ongelijkheid verstaan. Natuurlijke ongelijkheid was voor hem een Natuurlijke ongelijkheid was voor hem een feit, waarmee men rekening moet houden en waaraan niets te ...Sociale zekerheid en sociale kaart, Colofon, Inhoud

Sociale verzekeringen en sociale 73 ... 7.2 Sociale verzekeringen en voorzieningen 74 7.3 Werknemersverzekeringen 75 7.4 Volksverzekeringen 76 7.5 Sociale voorzieningen 77 7.6 Sociale zekerheid en particuliere verzekeringen 79 ... Verschil meerpersoonshuishouden en gezamenlijke 151 huishouding 13.5DE EVOLUTIE VAN DE SOCIALE SITUATIE EN SOCIALE BESCHERMING

sociale situatie en de sociale bescherming in België is een jaarlijkse publicatie ter ondersteuning van de opvolging van de Europa 2020-doelstelling inzake de reductie van het aantal personen in armoede of sociale uitsluiting in het kader van het Nationaal Hervormingsprogramma. De indicatoren waaropSociale zekerheid en sociale kaart - managementboek nl

Sociale verzekeringen en sociale 69 ... 7.2 Sociale verzekeringen en voorzieningen 70 7.3 Werknemersverzekeringen 71 7.4 Volksverzekeringen 72 7.5 Sociale voorzieningen 73 7.6 Sociale zekerheid en particuliere verzekeringen 75 ... Verschil meerpersoonshuishouden en gezamenlijke 148 huishouding 13.5Sociale Steun Lijst – Interacties (SSL-I) en Sociale Steun

Sociale steun kan opgevat worden als een kenmerk van de relatie tussen een persoon en zijn/haar maat-schappelijke omgeving. Binnen een relatie kan sociale steun overgedragen worden in de vorm van interacties. Aan de hand van de volgende drie vraag-stellingen komen we tot een nadere specificering van het begrip sociale steun.WETENSCHAPPEN - vub be

Sociale en Politieke Wetenschappen en Solvay business School So we infer that two important concepts are revealed in our literature study of consumer spatial behaviour: mobility and bounded rational-ity. Next we link these recent evolutions in consumer spatial behaviour to the changing retail location patterns with an agent-based approachBachelor Pedagogische wetenschappen - vu nl

Vakkenoverzicht bachelor Pedagogische wetenschappen, cohort 2013/2014 en ouder (pdf) Academische jaarkalender (pdf) De bacheloropleiding sluit goed aan op de masteropleiding Pedagogische wetenschappen aan de VU. Mocht je overwegen de masteropleiding Pedagogische wetenschappen te gaan volgen, let dan bij de keuzevrijheid in deBIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN - Studiekiezer

De opleiding Biomedische wetenschappen wordt georganiseerd door de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en start met drie bachelorjaren, gevolgd door een masteropleiding van twee jaar, en leidt naar het diploma van Master in de biomedische wetenschappen. ANDERE MASTERS Rechtstreeks - environmental sanitationBiofarmaceutische wetenschappen 3 nov 17

Biofarmaceutische wetenschappen HERTENTAMEN / RETAKE In order to take part in these Courses, please enroll in uSis for these 'studieactiviteiten'. Enrollment closes 28 days before the start of the Course (exceptions in yellow). Enrollment for the Exam closes 10 calender days before the Exam date.FACULTEIT FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

FACULTEIT FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN Vakgroep Farmaceutische Analyse Laboratory of Drug Quality and Registration (DruQuaR) Academiejaar 2011-2012 Lipopeptides: column comparison and dry heat stress of polymyxin B sulphate Apr. Matthias VAN LAETHEM Master na Master in de Industriële Farmacie Promotor Prof Dr. Apr. B. De SpiegeleerMinor Oudheid(wetenschappen)

A Cultural History of the Ancient World 1 100 A Cultural History of the Ancient World 2 100 What is Archaeology? 100 Grieks 1A 100 History and Cultures of the Ancient Near East 200 The Classical Canon 1: The Heritage of Antiquity 100 Latijn 1A 100 Archaeology of the Ancient Near East 200 History and Cultures of the Ancient Near East 200 Ancient Christianity 200 Hebreeuws I 200Premaster Pedagogische wetenschappen - vu nl

De premaster Pedagogische Wetenschappen is een voorbereidend jaar op de master en bedoeld voor studenten met een verwante hbo-opleiding die de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen willen volgen. Doel Het doel van de premasterclass is het schakelen van een beroepsgerichte naar een wetenschappelijke oriëntatie. DatMASTER IN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

In de opleiding economische wetenschappen focus je op het gedrag en samenspel van verschillende economische agenten (gezinnen, ondernemingen, financiële instellingen, overheden) in een lokale en globale context. Je leert problemen waarmee een maatschappij geconfronteerd wordt op een economische en wetenschappelijk gefundeerde manier onderzoeken.Technische wetenschappen - Pure

dan in de duitssprekende landen: hij noemt de stichting van de po1ytechnische school te Berlijn, te Karlsruhe (1825)/ te Mlinchen (1827), te Dresden (1828), te Stuttgart (1829), te Hannover (1831), en te Darmstadt (1836). Hij had Wenen (1815) en Kopenhagen (1829) aan het rijtje kunnen toevoegen.Biomedische wetenschappen BSc - vu nl

biomedische wetenschappen dat de afgestudeerde bachelor is toegerust voor een algemene, brede of specialistische masteropleiding in de biomedische wetenschappen of een aanverwante discipline, of kan uitstromen naar de arbeidsmarkt. Om de doelstellingen te bereiken is naast een brede biomedische basisopleiding aandacht voor algemene enMASTER IN DE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

* Het curriculum van de master in de pedagogische wetenschappen wordt hervormd. Het schema in de brochure geeft de contouren van het nieuwe programma onderwijs- en vormings - wetenschappen (vanaf 2019-2020) en orthopedagogiek (vanaf 2020-2021). Het programma voor orthopedagogiek in 2019-2020 is vanaf 15 juli 2019 terug te vinden opMASTER IN DE CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

“Vraagstukken uit de penologie en forensische hulpverlening”, “Welzijnsrecht”, “Beginselenreflectie op strafrecht en criminologie” (wordt niet gedoceerd in 2016-2017); aan te vullen tot minimum 12 ECTS, universiteitsbreed te kiezen na goedkeuring Bureau POC Methodology seminar ( 3 sp.)REVALIDATIE- WETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

starters-revaki. • Je bent geïnteresseerd in de bewegende mens en zijn biomedische aspecten, maar vooral in de revalidatie van mensen met functionele problemen. Die functionele problemen kunnen neurologisch zijn (bv. een hersenbloeding), musculoskeletaal (bv. rug- en nekproblemen), metabool of internistischPedagogische wetenschappen (BSc) - vu nl

Vakkenoverzicht bachelor Pedagogische wetenschappen 2016-2017 (pdf) Academische jaarkalender De bacheloropleiding sluit goed aan op de masteropleiding Pedagogische wetenschappen aan de VU. Mocht je overwegen de masteropleiding Pedagogische wetenschappen te gaan volgen, let dan bij de keuzevrijheid in deDE FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN

Om te kunnen aanmelden voor de studie Geneeskunde dient men in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s: - Een VWO diploma behaald aan een Surinaamse V.O.S school, met het vakkenpakket biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde-1, met een puntenaantal van minimaal 24 behaald voor deze vakken of,BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN - studiekiezer ugent be

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN Als je hart sneller slaat van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek met focus op gezondheid en ziekte bij de mens, dan is de opleiding biomedische wetenschappen voor jou een goede keuze. Zeker als je een sterke interesse hebt in wetenschap en onderzoek en je een goede voorbereiding hebt