Kwantitatieve methoden - Excellessence


    is in de praktijk alleen te gebruiken bij integere of gehele getallen. Excel heeft de functie MODE. f) Getrimd gemiddelde Bij het getrimd gemiddelde laat men een bepaald percentage van de waarnemingen buiten de berekening van het gemiddelde. Hiermee sluit men de invloed van uitschieters uit. In Excel heet de functie TRIMMEAN().


    PDF Document: