Klas 4


    • De opofferingskosten bepalen bij de aanschaf van consumptiegoederen (door consumenten) of kapitaalgoederen (door producenten); • met voorbeelden uitleggen op welke wijze consumenten een maximaal verschil nastreven tussen de te betalen prijs en de betalingsbereidheid (de prijs die de consument maximaal bereid is te betalen) en dit grafisch


    PDF Document: