ECONOMIE VMBO


    ECONOMIE VMBO | SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2017 Versie 2, juni 2015 pagina 5 van 44 1 Inleiding Achtergrond Het College voor Toetsen en Examens heeft in februari 2014 een syllabuscommissie economie vmbo de opdracht gegeven om de syllabus te herstructureren en een aantal inhoudelijke wijzigingen door te voeren.


    PDF Document: