OPLEIDING tot Verzorgende-IG kraam Ondersteuningsmagazijn


    De eigen deskundigheid bevorderen Leerdoel De student kan benoemen hoe de eigen deskundigheid bevorderd kan worden Theorie Deskundigheid, professionalisering en kwaliteitszorg Thema 1 De eigen deskundigheid bevorderen Evaluatie Kijk de opdracht na met het antwoordmodel. Competentie K: Vakdeskundigheid toepassen. Activiteit


    PDF Document: