VOOR ONDERZOEKERS IN ZORG EN WELZIJN


    IN ZORG EN WELZIN KENNISMAKING MET CLIËNTENPARTICIPATIE IN ONDERZOEK Deze brochure is een eerste kennismaking met cliëntenparticipatie in praktijkgericht onderzoek. In hoofdlijnen wordt geschetst wat cliëntenparticipatie in onderzoek inhoudt en hoe dit kan worden vormgegeven. Meer informatie en tools voor cliëntenparticipatie


    PDF Document: