GELDESTRUKTUUR VIR SPESIALE FEE STRUCTURE FOR SPECIAL


    4 x letters en syfers, bv. CW 16 of CBY 3 : R 6 000.00. 4 x letters and figures, e.g. CW 16 or CBY 3 ... (in die geval van persoonlike lisensienommers), is terselfdertyd aan die Departement betaalbaar. ... De Doorns 4 La Rochelle Road, De Doorns 023 356 2102 Berg River .


    PDF Document: