Van use case naar test case - angelfire com


    voorbeeld in afbeelding 3 zijn er nu drie scenario’s te onderkennen. Het faalscenario Geen autorisatie dat bestaat uit de deelpaden 1 en 2, een tweede faalscenario Klant niet gevonden met deelpaden 1, 3 en 4 en het gewenste scenario Klant geïdentificeerd met deelpaden 1,3 en 5.


    PDF Document: