Criminaliteit, leeftijd en etniciteit - WODC


    naliteit onder niet-westerse allochtonen als we deze vergelijken met die van de autochtone bevolking. In studies waarbij de groep niet-westerse allochtonen verder onderverdeeld wordt naar de afzonderlijke herkomst-groepen, valt de hoge criminaliteit onder Antillianen en Marokkanen vaak


    PDF Document: