Basisvorming 1 vmbo-bb/vmbo-kb/vmbo-(g)tl 2018 - 2019


    Op het Calvijn College werken we m.i.v. 2017-2018 in de basisvorming met gemengde niveaugroepen. Leerlin-gen starten gezamenlijk in leerjaar 1 vmbo-bb/kb/(g)tl en stromen, mits ze voldoen aan de doorstroomcriteria, aan het eind van het schooljaar door naar leerjaar 2 vmbo-bb/ kb(g)tl. Aan het eind van leerjaar 2 wordt aan de hand


    PDF Document: