DE FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN


    Om te kunnen aanmelden voor de studie Geneeskunde dient men in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s: - Een VWO diploma behaald aan een Surinaamse V.O.S school, met het vakkenpakket biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde-1, met een puntenaantal van minimaal 24 behaald voor deze vakken of,


    PDF Document: