TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN


    - de jaarlijkse eigen verklaring dwingt ieder fiduciair bedrijf zich af te vragen hoe het met zijn 'compliance' is gesteld. De eigen verklaring is bepaald niet zonder betekenis, omdat de Raad steeks-proefgewijs controles zal (doen) uitvoeren en desnodig passende maatregelen zal nemen (geven van aanwijzingen, verwijderen van personen van de bij de


    PDF Document: