Conflict en Mediation vaardigheden voor HR professionals


    van conflictoplossing. Je gaat zelf aan de slag met het oefenen van mediation vaardigheden. Verder wordt ingegaan op jouw rol als HR professional wanneer je te maken krijgt met conflictsituaties op de werkvloer en hoe je daarin kan bijstaan. Ook komt het herziene en geactualiseerde juridisch kader in het arbeidsrecht aan bod en de rol van de


    PDF Document: