Checklist Wetenschap Onderzoek Profielwerkstuk 5/6 VWO


    kunnen worden door de feiten. Je hypothese moet falsifieerbaar zijn (weerlegd kunnen worden). De voorspelling die je doet kan dus niet zijn ‘De man zal het kind redden, of niet’, en als die voorspelling volgt uit je hypothese, dan is je hypothese onweerlegbaar geworden en onwetenschappelijk.


    PDF Document: