Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2


    rapportage op Trinitas Gymnasium 2018-2019 5/8 Bevorderingsnormen van klas 4 naar klas 5 . Alle vakken van de leerling, met uitzondering van de rekentoets, tellen mee in de overgangsnor-men, waarbij de vakken in het combinatievak samen als één vak worden beschouwd.


    PDF Document: