EEN BEDRIJF KOPEN? - nba nl


    U kunt de bv overnemen, met daarin alle activa en passiva, baten en lasten. Ook kunt u er voor kiezen om alleen de activa over te nemen die nodig zijn om het bedrijf voort te zetten. U kunt bijvoor ­ beeld alleen een pand met alle bijbehorende machines en voorraad kopen en de overige activa bij de verkopende partij laten.


    PDF Document: