Notitie niet-BIG geregistreerde psychologen en (ortho


    zorg werkten met een BIG-registratie (ongeveer 11.450) of een lidmaatschap van het NIP of de NVO (ongeveer 5.100). Geconcludeerd werd dat er daarnaast wellicht nog eens 5.100 psychologen en/of (ortho)pedagogen zouden kunnen zijn die in de zorg werken en die geen BIG-registratie hadden en ook niet lid van het NIP of de NVO waren.


    PDF Document: