Jaarboek Parlementaire Geschiedenis - ru nl


    Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave van het Centrum voor Parlemen­ taire Geschiedenis, verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het Jaarboek wil in zo breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Het probeert dit te bereiken door naast wetenschappelijke ook opiniërende


    PDF Document: