Geschiedenis en de arbeidsmarkt - ru nl


    student Geschiedenis in verschillende fasen van de opleiding steeds opnieuw over nadenkt. Om je een steun in de rug te bieden bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt heeft de opleiding Geschie- denis in 2016/17 een groot onderzoek uitgevoerd onder geschiedenis-alumni die tussen 2003 en


    PDF Document: