Wetenschap als roeping - muse jhu edu


    universiteit verlaten wegens het studentenprotest in het revolutiejaar 1848. D’Udekem zette zijn studies voort aan de ULB en werd er later hoogleraar. Van andere doctors kan slechts in een beperkt aantal gevallen hun latere beroepsloopbaan worden teruggevonden. Richard Servranckx die in 1853


    PDF Document: