Bonusplan - benefits vmware com


    Indien we rekening houden met een opportuniteitskost van 5% (=verlies van een alternatief mogelijk rendement van 18.399,06 €). Dan is het eindresultaat bij een intrestbetalend voorschot = 3.315,47 €. Conclusie: vanuit economisch standpunt zijn intrestbetalende en intrestkapitaliserende voorschotten twee equivalente alternatieven.


    PDF Document: