Maakbaarheid, wetenschap en politiek


    denken aan het invloedrijke werk van de econoom Jan Tinbergen, dal o.a. resul-Hier zetJan Willem Duyvendak de discussie voort. Hoe verhoudt de intellectualiteit zich tot de idee van constructie en maakbaarheid van de samenleving? menleving' voortbrachten, om vervolgens de neergang van het idee van een 'maakbare samenleving' toe te


    PDF Document: