Hecht bindmiddel voor familie en bedrijf Filantropie


    Volgens een vaak gehanteerde definitie staat filantropie voor ‘bijdragen in de vorm van geld, goederen en of tijd (expertise) die individuen en organisaties (fondsen, be- ... dragen dan één procent van het verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) van de do-nateur, met een minimum van zestig euro (drempel).


    PDF Document: