Geschiedenis van de fotografie


    Leonardo da Vinci, de grote kunstenaar, uitvinder en wetenschapper uit die tijd, maakte er al melding van. De dingen om ons heen kunnen we zien omdat ze worden verlicht door de stralen van de zon. Een deel van deze stralen wordt weerkaatst in alle richtingen. Ze worden opgevangen door ons oog en vormen op het netvlies een beeld.


    PDF Document: