FACTSHEET - deloitte com


    opgezette analyse van de technische haalbaarheid van het zelf verrichten van het S&O-werk, bedoeld onder 1 of 2; 4. technisch onderzoek – het uitvoeren van onderzoek naar een substantiële wijziging van een productiemethode, indien de wijziging kan leiden tot een significante verbetering van een binnen de onderneming toegepast fysieke


    PDF Document: