Examen VWO 2012


    Het doelmatigheidsbeginsel: de kosten voor het innen van de inkomstenbelasting zijn laag in vergelijking met de opbrengst er van. het huidige stelsel het alternatieve stelsel drie onderdelen twee onderdelen onderdeel 1 onderdeel 1 arbeidsinkomen en/of sociale zekerheid arbeidsinkomen en/of sociale zekerheid


    PDF Document: