Benefits- Wijzer


    Claeys & Engels. Inhoudstafel 4 Cafetariaplannen ... per kilometer uitstoten, zoals elektrische wagens. 9 Het VAA zoals hierboven berekend, kan nooit lager zijn dan 1.280 EUR per jaar. Indien de werkgever samen met de bedrijfswagen een tankkaart ter beschikking stelt, vormt deze


    PDF Document: