Rapport van Bevindingen kwaliteitsonderzoek 97435


    en de ernst van het aantal incidenten op SG De Rietlanden dit lopende schooljaar, alsook de signalen over verminderde veiligheidsbeleving tijdens het kwaliteitsonderzoek, achten wij een representatieve veiligheidsmeting op korte termijn noodzakelijk. Om deze reden hebben wij de volgende afspraak gemaakt met het bevoegd gezag:


    PDF Document: