Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012


    in de gemeenteraad zeer belangrijk. Rood! wil een hef-boom zijn om de gemeentelijke democratie nieuw leven in te blazen en de inwoners in staat te stellen hun soci-ale noden te laten gelden. Dit vergt in de eerste plaats een dialoog in de wijken, waarbij bevolking en vereni-gingen eindelijk de kans krijgen zich uit te spreken over


    PDF Document: