Maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve


    Maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen. § 1. Definitie. A. Het Dassonvil/e-arrest. 1. In de welgekende vijfde overweging van het Dassonville-arrest heeft het Hof van Justitie dat Europese Gemeenschap haar definitie van "maatregelen van gelijke werking" als volgt geformuleerd:


    PDF Document: