Uitwerkingen Criminaliteit en Rechtsstaat - rml nl


    - Criminaliteit onder meisjes en vrouwen is aantoonbaar lager dan onder jongens en mannen; er is dus geen sprake van onderschatting van hun aandeel. - De emancipatie van meisjes en vrouwen heeft niet alleen geleid tot een groter aandeel van meisjes en vrouwen op de werkvloer en op de universiteit. Het is dus niet vreemd dat ook in


    PDF Document: