Europa, interdisciplinariteit en wetenschap


    nog worden opgedeeld in het episodisch geheugen, waarin herinnerin-gen aan specifieke, autobiografische gebeurtenissen worden bewaard, en het semantische geheugen, waarin geaccumuleerde kennis van de wereld wordt opgeslagen en waarbij de omstandigheden en het tijdstip van ver-werving niet mee bewaard gebleven is. Het semantisch geheugen bevat,


    PDF Document: