Kansrekening - math ru nl


    nen met of zonder terugleggen trekken. Omdat het geval zonder terugleggen eenvoudiger is, gaan we dit eerst bekijken. Trekken zonder terugleggen Het misschien meest bekende voorbeeld van een ongeordende greep zonder te-rugleggen is het trekken van de lottogetallen. Hierbij worden de ballen met


    PDF Document: