Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en


    Marianne Cense en Iris Coehoorn is vanwege de praktische betekenis voor besturen van sportver­ enigingen en ­bonden in bijlage 3 opgenomen. Marianne Cense schreef al in 1998 een studie over seksuele intimidatie in de sport (Rode kaart of Carte Blanche. Risicofactoren voor se ksuele intimidatie in de sport).


    PDF Document: