Belangrijkste bevindingen van het jaarverslag 2016 van het


    laat het verslag zien hoe het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS)in de praktijk functioneert Strategie voor de toekomst De Europese Commissie heeft in een voorstel de voorgenomen hervorming van het CEAS uiteengezet, met geplande wijzigingen in de systemen van Dublin en Eurodac, een versterkt mandaat voor het EASO en de


    PDF Document: