DE EVOLUTIE VAN DE SOCIALE SITUATIE EN SOCIALE BESCHERMING


    sociale situatie en de sociale bescherming in België is een jaarlijkse publicatie ter ondersteuning van de opvolging van de Europa 2020-doelstelling inzake de reductie van het aantal personen in armoede of sociale uitsluiting in het kader van het Nationaal Hervormingsprogramma. De indicatoren waarop


    PDF Document: