Passend onderwijs in het mbo: tussenbalans - NRO


    passend onderwijs te kunnen monitoren en evalueren. In dat kader is in 2014 voor ... dat te maken met de definitie die instellingen hanteren van passend onderwijs, maar dat neemt niet weg dat er veel signalen zijn dat het overleg over passend onderwijs vaak niet of moeizaam tot stand komt. Dat geldt niet voor aspecten die te maken


    PDF Document: