LEERROUTE 1 Groep 3 Groep 4 Groep 5 GETALLEN GETALBEGRIP


    situaties * x-teken * Oefenen 2 t/m 5 * Oefenen 6t/m9 ... -teken * 24: 6=4, want 4x6=24 (inverse) * delen door 10 en 100 bij ronde getallen * delen naar analogie (320:8 via 32:8) * toepassingssituaties RM ter controle * van situatie naar deelsom * deeltafels 2 t/m 5 en 10 * deeltafels 6 t/m 9


    PDF Document: