Inhoud van flessen - praktischrekenen nl


    Groep / niveau Groep 4 Leerstofaspecten Referentiematen Meten (inhoud) Bedoeling In deze les bedenken de leerlingen een manier om te onderzoeken in welke fles de meeste limonade zit. Dit probleem draagt bij tot de ontwikkeling van het begrip inhoud en inhoudsmaten. Ook geeft deze activiteit aanleiding om aandacht te schenken aan


    PDF Document: