RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR


    het Onderwijs een onderzoek uitgevoerd op OSG De Eilanden en geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs op de afdeling vmbo-tl belangrijke tekortkomingen kende. De opbrengsten waren onbekend, maar vanwege de tekortkomingen in het onderwijsproces en de kwaliteitszorg is de kwaliteit van het onderwijs als zwak beoordeeld.


    PDF Document: