Verlofregeling Universiteit Twente


    De medewerker die op 31 december 2012 een dienstverband had met de universiteit en op basis van dit dienstverband op genoemde datum aanspraak had op extra leeftijdsverlof, behoudt deze aanspraak tot 1 januari 2018 indien hij vanaf 31 december 2012 zonder onderbreking van 6 maanden in dienst blijft van de universiteit.


    PDF Document: