Tandheelkunde 2012 - vub be


    Vrije Universiteit Brussel. PROGRAMMA Rubberdam: literatuuroverzicht † Toepassings-mogelijkheden van rubberdam in de Endodontologie en in de Restauratieve Tandheelkunde † Voorstelling van de verschillende technieken † Discussie † Oefensessie op fantoomkaak. PRIJS 120 euro. Broodjes, koffi e en syllabus inbegrepen.


    PDF Document: