Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek 97824


    kennis genomen van het rapport van de bevindingen van het kwaliteitsonderzoek op 27 maart 2017. Het bestuur van Tabijn en de directie van basisschool Visser Ôt Hooft kunnen zich vinden in de analyse, de ontwikkelpunten en de conclusies van het kwaliteitsonderzoek. Het bezoek is door de school als zeer prettig ervaren. Het team heeft het


    PDF Document: