Staatsloterij en De Lotto (concentratiebesluit)


    3. Op 24 augustus 2015 is van Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij en Stichting de Nationale Sporttotalisator, hierna samen ook aan te duiden als partijen, de aanvraag om vergunning ontvangen. De vergunningsaanvraag bouwt voort op de melding van 3 juli 2015 en de informatie die


    PDF Document: