Voorwoord - essay utwente nl


    Voorwoord Voor u ligt een scriptie welke het resultaat is van een onderzoek naar de waarde van internetpanels binnen gemeentelijke beleidsprocessen, in opdracht van de gemeente Twenterand. Met deze scriptie zal ik de studie Toegepaste Communicatiewetenschappen afronden. Nadat ik de eerste keer ziek werd, en ik daardoor mijn eerste afstudeeropdracht


    PDF Document: