3035115-1-1-MP-Over Taal 19


    Onze familienamen vertonen vaak ook verschillen in de spelling die ... Het is dus onzes inziens geen toeval dat de familienaam van ‘onze’ hoofdredacteur (geboren in Tielt) in ... ‘Waar komt mijn familienaam voor? Automatische kartering van de geografisch spreiding van (types) familienamen in het Nederlandse taalgebied’. ...


    PDF Document: