Als helpende zorg en welzijn heb je te maken met allerlei


    5 De peuter De peuterfase loopt van ongeveer anderhalf tot vier jaar. 5.1 De lichamelijke en motorische ontwikkeling De peuter kan al veel: zitten, staan, lopen, traplopen en fi etsbewegingen maken. Dit zijn allemaal vaardigheden die te maken hebben met de grove motoriek. Een peuter heeft veel ruimte nodig om zijn grove motoriek verder te ...


    PDF Document: