MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR


    (berekenen). Verdere informatie met betrekking tot de internationale betrekkingen van land Abstract zijn als volgt: De boekingen vinden pas na betaling in mln. ... 8a Is het mogelijk om de ruilvoet van land A te berekenen aan de hand van de gegevens van de betalingsbalans? Motiveer het antwoord. [1] 8b Wat houdt het begrip ruilvoet in? ...


    PDF Document: