VEILIGHEIDS- EN WERKVOORWAARDEN IN VERBAND MET WERKEN


    uitvoering van de overeenkomst te preciseren beschikt enkel de contractor over de bevoegdheid gezag en leiding te geven ten opzichte van de medewerkers van de contractor. De volgende elementen komen in elk geval toe aan de contractor als werkgever ten aanzien van zijn medewerkers, en kunnen in geen geval deel uitmaken van het instructierecht van de


    PDF Document: