2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING


    Cyclusstoornissen kunnen ook optreden bij behandeling met corticosteroïden en in postmenopauzale vrouwen is vaginaal bloedverlies waargenomen. Vrouwelijke patiënten , , : ...


    PDF Document: